<

πορτάκια κουζίνας pvc πολυμερικά classic - RIMAR

εταιρεία
Μετάβαση στο περιεχόμενο

πορτάκια κουζίνας pvc πολυμερικά classic

Δείτε το καλάθι αγορών σας...
καλάθι αγορών
Κόστος αγορών...

ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ PVC CLASSIC
ΥΨΟΣ 15 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
8,46 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 16 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
9,03 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 12 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
7,22 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 21,3 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
10,18 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 24 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
11,58 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 18 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
9,31 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 36 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
14,43 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 30 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
13,19 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 48 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
18,23 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 54 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
18,60 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 60 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
19,17 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 64 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
20,50 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 72 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
22,51 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 96 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
29,52 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 112 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
33,48 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 128 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
37,19 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 135 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
38,43 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 160 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
43,46 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 180 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
48,94 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 190 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
51,62 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 204 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
55,33 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 210 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
57,02 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 220 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
59,66 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 230 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
60,90 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 240 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
64,23 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 250 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
65,72 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 260 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
67,33 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ ΥΨΟΣ 60 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκια
14,14 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ ΥΨΟΣ 72 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκια
16,41 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ ΥΨΟΣ 96 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
Πορτάκια
21,72 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ PVC SUPERIOR
ΥΨΟΣ 15 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
8,83 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 18 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
9,73 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 12 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
7,54 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 24 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
12,08 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 30 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
13,78 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 21,3 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
10,60 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 48 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
19,01 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 60 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
20,00 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 36 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
15,05 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 72 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
23,46 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 96 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
30,80 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 64 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
21,40 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 128 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
38,80 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 135 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
40,08 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 112 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
34,97 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 170 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
48,11 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 180 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
51,09 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 160 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
45,36 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 204 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
57,76 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 210 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
59,50 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 190 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
53,84 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 230 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
63,54 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 240 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
67,83 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 220 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
62,26 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 260 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
58,55 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 270 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
71,94 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΥΨΟΣ 250 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκι - Μετώπη συρταριού
70,26 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ ΥΨΟΣ 72 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκια
17,15 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ ΥΨΟΣ 96 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκια
22,68 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ ΥΨΟΣ 60 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.
Πορτάκια
14,76 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
Τρύπα μεντεσέ
0,62 €(ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)
Προσθήκη
πληροφορίες
RIMAR - ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ-ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ
71ο ΧΛΜ ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΡΙΤΣΩΝΑ| ΤΗΛ. 22620.73054-5
Created by GM
Επιστροφή στο περιεχόμενο